IEM Mobil-O-Graph PWA - Pulsvågshastighet (PWV), Augmentation Index (AIx) och Centralt blodtryck

Mobil-O-Graph PWA är ett lättanvänt automatiserat system för vaskulär diagnostik med analys av artärstelhet och centralt blodtryck.
Systemet kan användas för enkla registreringar på kliniken, men även för ambulatorisk registrering under 24-timmar, varvid du erhåller både traditionellt brachialt 24-tim BT och centralt BT, men även värden för augmentation index och pulsvågshastighet. Med andra ord ett komplett system för både klinikbaserad och ambulatorisk analys av artärstelhet.

Systemet ger tre dig tre grundläggande analyser och parametrar:

Pulsvågshastighet (PWV)
Information om med vilken hastighet som pulsvågen färdas. Ger framför allt information om tillståndet i de stora artärerna.

Augmentation Index (AIx)
Ger framför allt information om de minsta artärernas funktion som står för största delen av motståndet i kärlsystemet och är förträngda vid högt blodtryck.

Centralt Blodtryck (CAP - central aortic blood pressure)
Det centrala systoliska blodtrycket utgör den faktiska belastningen på hjärtat

Teknisk data:
• Mätmetod BT: oscillometrisk
• Mätområde BT: 60 - 290 mmHg (systole) 30 - 195 mmHg (diastole)
• Tryckområde: 0 - 300 mmHg
• Noggrannhet BT: ± 3 mmHg
• Pulsområde: 30 - 240 slag/min
• Dataöverföring: Bluetooth
• Minneskapacitet: 300 registreringar
• Strömförsörjning: 2 st AA batterier
• Vikt: ~240 gram inkl. batteri
• Storlek: 128 x 75 x 30 mm

2017-02/sk-rmbild-1.jpg
2017-02/sk-rmbild-2.jpg
2017-02/sk-rmbild-3.jpg
2017-02/utskrift-1.jpg
2017-02/utskrift-2.jpg
2017-02/utskrift-3.jpg