Labtech EC-12RS : PC-baserat arbets-EKG

EKG apparat
Labtech EC-12RS är ett PC-baserat 3- 6- eller 12-avledningars EKG system som ansluts till datorn via ett Bluetooth interface.

Labtech Cardiospy
Labtech EC-12RS används tillsammans med programvaran Labtech Cardiospy som är en avancerad programvara utvecklad med modern teknologi. Programmet kan användas på enskild dator med lokal databas, eller om så önskas i nätverk med delad databas. Vid delning av databas i nätverk så finns två alternativ, dels den i Cardiospy inbyggda SQLite databasen eller om så önskas med koppling mot en Microsoft SQL databas. Arbets-EKG modulen i Cardiopsy erbjuder stor flexibilitet där du sjäv bestämmer layouten och olika användare kan ha olika layouter. Du kan även låsa din layout så att ingen annan kan ändra på den. Cardiospy har stöd för två bildskärmar, så du kan exempelvis välja att lägga trenderna på den ena skärmen och EKG kurvor och komplex på den andra.

Ergometer och löpband
Labtech EC-12S och Cardiospy kan naturligtvis styra ergometercyklar och löpband. Idag finns det färdiga protokoll till 18 ergometrar och 22 löpband och om behov finns går det snabbt att implementera nya protokoll.

Koppling till journalsystem
Programvaran Cardiospy kan med enkelhet kopplas till och integreras med PC-baserade journalsystem och databaser, ex. Profdoc och Medidoc och det finns även möjlighet till integration via HL7.

Koppling till DICOM MWL
Programvaran Cardiospy har funktion för koppling till DICOM Modality Worklist.

Gemensam plattfrom
Labtech Cardiospy utgör en gemensam plattform för alla Labtech produkter, så alla system (24-tim BT, Holter EKG, Vilo-EKG, och Arbets-EKG) använder sig av samma programvara och databas.

Teknisk data:
• Sampling: 1000 Hz
• A/D upplösning: 16 bit
• Frekvensomfång: 0.05 - 150 Hz
• CMRR: 120 dB
• Ingångsimpedans: > 100 MOhm
• Dynamiskt intervall: ± 20 mV
• DC offset: ± 1000 mV
• Dataöverföring: Bluetooth
• Strömförsörjning: 2 st AA LR6 1.5 V
• Klassificering: CF
• Vikt: 110 gram
• Storlek: 125 x 70 x 33 mm

2017-02/sk-rmbild-15.jpg
2017-02/sk-rmbild-16.jpg
2017-02/sk-rmbild-17.jpg