Labtech EC-12S : PC-baserat arbets-EKG med inbyggd BT-modul

EKG apparat
Labtech EC-12S är ett PC-baserat 3- 6- eller 12-avledningars EKG system som ansluts till datorn via ett Bluetooth interface. Labtech EC-12S är unik på så sätt att det är den enda Arbets-EKG apparaten på marknaden som har en inbyggd blodtrycksmodul av auskultatorisk modell. Detta tillsammans med att EKG apparaten kommunicerar med datorn via Blutetooth gör detta system till ett mycket flexibelt och komfortabelt system vid arbetsprov.

Labtech Cardiospy
Labtech EC-12S används tillsammans med programvaran Labtech Cardiospy som är en avancerad programvara utvecklad med modern teknologi. Programmet kan användas på enskild dator med lokal databas, eller om så önskas i nätverk med delad databas. Vid delning av databas i nätverk så finns två alternativ, dels den i Cardiospy inbyggda SQLite databasen eller om så önskas med koppling mot en Microsoft SQL databas. Arbets-EKG modulen i Cardiopsy erbjuder stor flexibilitet där du sjäv bestämmer layouten och olika användare kan ha olika layouter. Du kan även låsa din layout så att ingen annan kan ändra på den. Cardiospy har stöd för två bildskärmar, så du kan exempelvis välja att lägga trenderna på den ena skärmen och EKG kurvor och komplex på den andra.

Inbyggd blodtrycksmodul
Labtech EC-12S har en inbyggd blodtrycksmodul av auskultatorisk modell. I och med att EKG registreringen och blodtrycksregistreringen synkroniseras via en QRS-gating så reduceras antalet felaktiga blodtrycksregistreringar på ett effektivt sätt. Tack vare denna integration så har vi inga problem med synkronisationsglidning av QRS, inte ens vid höga hjärtfrekvenser.

Ergometer och löpband
Labtech EC-12S och Cardiospy kan naturligtvis styra ergometercyklar och löpband. Idag finns det färdiga protokoll till 18 ergometrar och 22 löpband och om behov finns går det snabbt att implementera nya protokoll.

Koppling till journalsystem
Programvaran Cardiospy kan med enkelhet kopplas till och integreras med PC-baserade journalsystem och databaser, ex. Profdoc och Medidoc och det finns även möjlighet till integration via HL7.

Koppling till DICOM MWL
Programvaran Cardiospy har funktion för koppling till DICOM Modality Worklist.

Gemensam plattfrom
Labtech Cardiospy utgör en gemensam plattform för alla Labtech produkter, så alla system (24-tim BT, Holter EKG, Vilo-EKG, och Arbets-EKG) använder sig av samma programvara och databas.

Ergospirometer
Labtech EC-12S och Cardiospy kan integreras med Ergospirometer från Piston Medical. Du hittar mer information om Piston PRE-101 genom att klicka på följande länk: Piston PRE-201

Teknisk data:
• Sampling: 1000 Hz
• A/D upplösning: 16 bit
• Frekvensomfång: 0.05 - 150 Hz
• CMRR: 120 dB
• Ingångsimpedans: > 100 MOhm
• Dynamiskt intervall: ± 20 mV
• DC offset: ± 1000 mV
• Blodtryck mätmetod: Auskultatorisk
• Blodtryck mätområde: 30-260 mmHg
• Blodtryck noggrannhet: ± 3 mmHg
• Dataöverföring: Bluetooth
• Strömförsörjning: 2 st AA LR6 1.5 V
• Klassificering: CF
• Vikt: 110 gram
• Storlek: 125 x 70 x 33 mm

2017-02/1486978648_sk-rmbild-15.jpg
2017-02/1486978648_sk-rmbild-16.jpg
2017-02/1486978648_sk-rmbild-17.jpg