Labtech EC-3H/ABP : kombinerat 24-timmars blodtryck och Holter EKG

Ny registreringsenhet
Labtech EC-3H/ABP är ett nytt och extremt kraftfullt kardiovaskulärt diagnostiskt system, där registreringen av ambulatoriskt blodtryck och Holter EKG har kombinerats och integrerats i samma enhet.

Blodtrycksenheten
Den i Labtech EC-3H/ABP ingående blodtrycksenheten arbetar med oscillometrisk stegvis deflation och är identisk med en enhet som finns i Labtech ABP enheten.

EKG-enheten
EKG kan registreras med 1-3 kanaler och är helt integrerat med blodtrycksregistreringen. Enheten kan kopplas upp mot PC för realtidsmonitorering av EKG via Bluetooth interface.

Aktivitetsregistrering
Labtech EC-3H/ABP innehåller en accelerometer som registrerar rörelseaktiviteten, vilket innebär att du får en mycket bra bild av personens fysiska aktivitet under registreringstiden.

Labtech Cardiospy
Labtech EC-3H/ABP används tillsammans med programvaran Labtech Cardiospy som är en avancerad programvara utvecklad med modern teknologi. Programmet används på enskild dator med lokal databas, eller om så önskas i nätverk med delad databas. Vid delning av databas i nätverk så finns två alternativ, dels den i programmet inbyggda SQLite databasen eller om så önskas med koppling mot en Microsoft SQL databas.

Analysfunktioner
Analysfunktionen för Holter EKG i Cardiospy bestäms av vilken Holter EKG apparat (EC-2H, EC-3H, EC-12H eller EC-3H/ABP) som används. Antalet tillgängliga analysfunktioner är minst med EC-2H och flest med EC-12H. Tabellen nedan visar de olika analysfunktionerna för respektive apparatmodell. Principen innebär att analysförmågan är bunden till typ av apparat, så om du ansluter en tvåkanals EKG kabel till EC-3H så erhåller du analysfunktionerna för EC-3H även om endast två kanaler har använts.

Koppling till journalsystem
Programvaran Cardiospy kan med enkelhet kopplas till och integreras med PC-baserade journalsystem och databaser, ex. Profdoc och Medidoc och det finns även möjlighet till integration via HL7.

Koppling till DICOM MWL
Programvaran Cardiospy har funktion för koppling till DICOM Modality Worklist.

Gemensam plattform
Labtech Cardiospy utgör en gemensam plattform för alla Labtech produkter, vilket innebär att alla system (24-tim BT, Holter EKG, Vilo EKG och Arbets-EKG) använder sig av samma programvara och databas.
Exempel på skärmbilder från Holter + BT delen i Cardiospy

Teknisk data:
Blodtrycksdelen:
Mätmetod BT: oscillometrisk stegvis deflation, diatoliskt värde svarar mot fas 5 av Korotkoff ljudet
Mätområde BT: 25 - 260 mmHg (max tryck 300 mmHg), puls 30 - 220 slag/min
Trycksensor: piezo-resistiv
Noggrannhet: BT: ± 3 mmHg. Puls: ± 2% eller ± 3 slag
Säkerhet: Maximalt tryck: 300 mmHg. Maximal pumptid: 75s. Maximal registreringstid: 130 s.
EKG delen:
Sampling: 250 - 2048 Hz
Lagringsfrekvens: 128 - 1048 Hz
Frekvensomfång: 0.05 - 150 Hz (-3 dB)
CMRR: 120 dB
Dynamiskt intervall: ± 20 mV
DC offset: ± 800 mV
Ingångsimpedans: > 100 MOhm
EKG-kanaler: 1, 2 eller 3 bipolära kanaler
Lägesdetektor: 3-axlar
Dataöverföring: USB vid överföring av data / Bluetooth vid monitorering av EKG signal
Minneskapacitet: 1-3 dygn vid kombinerad registrering, 1-14 dygn vid endast EKG registrering
Strömförsörjning: 2 st AA batterier
Vikt: ~250 gram inkl. batteri
Storlek: 125 x 70 x 33 mm

2017-01/sk-rmbild-4.jpg
2017-01/sk-rmbild-5.jpg
2017-01/sk-rmbild-6.jpg