Labtech EC-ABP : ambulatoriskt 24-timmars blodtyck

Oscillometrisk mätmetod
Labtech EC-ABP använder oscillometrisk teknik med stegvis deflation och kan spara upp till 250 registreringar under en period av 48 timmar. Apparaten strömförsöjs med 2st 1,5V (AA) batterier eller ackumulatorer och kommunicerar med programvaran via USB eller bluethooth.

Labtech Cardiospy
Labtech EC-ABP används tillsammans med programvara Labtech Cardiospy som är en avancerad programvara utvecklad med modern teknologi. Programet kan användas på enskild dator, eller om så önskas i nätverk med delad databas. Vid delning av databas i nätverk så finns två alternativ, dels den i Cardiospy inbyggda SQLite databasen, eller om så önskas med koppling mot en Microsoft SQL databas.
Programvaran ger dig stor flexibilitet med många möjligheter till analys och du kan även jämföra gamla och nya registreringar.

Koppling till journalsystem
Programvaran Cardiospy kan med enkelhet kopplas till och integreras med PC-baserade journalsystem och databaser, ex Profdoc och Medidoc och det finns även möjlighet till integration via HL7.

Koppling DICOM MWL
Programvaran Cardiospy har funktion för koppling till DICOM Modality Worklist.

Gemensam plattform
Labtech Cardiospy utgör en gemensam plattform för alla Labtech produkter. Så alla system (24-tim BT, Holter-EKG, Vilo-EKG, och Arbets-EKG) använder samma programvara och databas.

Teknisk data:
Mätmetod BT: oscillometrisk stegvis deflation, diatoliskt värde svarar mot fas 5 av Korotkoff ljudet
Mätområde BT: 25 - 260 mmHg (max tryck 300 mmHg), puls 30 - 220 slag/min
Trycksensor: piezo-resistiv
Noggrannhet BT: ± 3 mmHg
Noggrannhet puls: ± 2% eller ± 3 slag (vilket som är störst)
Säkerhet: Maximalt tryck: 300 mmHg. Maximal pumptid: 75 s. maximal registreringstid: 130 sek.
Dataöverföring: USB kabel
PC interface: optoelektriskt seriellt / USB interface
Minneskapacitet: 1, 2, 3, 7 eller 14 dygn
Strömförsörjning: 2 st AA batterier eller ackumulatorer 1.5 V
Vikt: ~250 gram inkl. batteri
Storlek: 125 x 70 x 33 mm

2017-01/sk-rmbild-1.jpg
2017-01/sk-rmbild-2.jpg
2017-01/sk-rmbild-3.jpg