Labtech Ltd.

Ungerskt företag från Debrecen, grundat 1990. Utvecklar och tillverkar system för kardiovaskulär diagnostik. Har idag produkter som består av vilo-EKG, arbets-EKG, Holter EKG och 24-tim BT som alla använder samma programvara (användargränssnitt) och databas. Har bland annat utvecklat det första arbets-EKG systemet där blodtrycksmodulen är inbyggd i EKG apparaten och därmet fullt integrerad som en del av systemet. Har även system för mobilt bruk via smartphones och tabletter med Android och iOS.