Bittium BrainSatus : EEG elektrod för engångsbruk

BrainStatus är en ny typ av EEG elektrod för att underlätta vid EEG diagnostik i akutrummet och ute i fält. EEG elektroden är av engångsmodell och till skillnad från traditionella modeller så placeras denna elektrod på de hårlösa delarna av huvudet, vilket både underlättar och snabbar upp hanteringen.

Viktiga fördelar
Studier vid Kuopio Universitetssjukhus har visat att BrainStatus elektroden möjliggör en tillförlitlig och snabb diagnostik. Elektrodens konstruktion snabbar upp registreringsprocessen på ett signifikant sätt eftersom det inte finns något behov av speciella preparationer av patientens hud eller användandet av geler. Eftersom elektroden är både flexibel och fast så blir placering med automatik korrekt. Dessutom finns det inget behov av att flytta på patientens huvud när elektroden placeras över pannan, vilket är särskilt viktigt när det finns möjliga nack- och skallskador hos patienten.

Eftersom BrainStatus elektroden är enkel och snabb att använda är den särskilt väl lämpad för bruk i akutsjukvård och i ambulanser, men även i fältförhållanden. Tack vare materialet i BrainStatus elektroden så finns det ingen anledning att ta bort den vid exempelvis datortomografi.

Användandet av EEG registreringar i akutsjukvården kan gynna många patienter och användas i akut-, intensiv- och primärvård för diagnos vid huvudtrauman, allvarliga hjärnskador, hjärninfarkt, hjärnblödning, subaraknoidalblödning, förgiftningstillstånd och atypiska förändrade medvetandetillstånd.

I många fall kommer en akut utförd EEG registrering som resulterar i starten av en korrekt behandling att avsevärt minska behovet av eftervård och rehabilitering, vilket i sin tur kommer att ge en drastiskt förbättra kostnadseffektivitet i behandlingskedjan och inte minst ett bättre och snabbare tillfrisknande för patienten.