Bittium NeurOne : EEG system för neurofysiologisk monitorering

NeurOne Tesla är en ny innovativ monitoreringsteknik utvecklad av Mega Electronics. NeurOne är utvecklad för medicinska professionella och vetenskapliga tillämpningar där man önskar registrera ett stort antal neurolgiska signaler med högsta möjliga upplösning och noggrannhet.

NeurOne teknologin utmanar de traditionella neurologiska laboratoriesystemen med sin förmåga till multikanalregistrering med hög 24-bitars upplösning, en samplingfrekvens upp till 80.000 Hz per kanal och därtill en förstärkarteknologi med högsta precision och det allra senaste inom digital signalhantering.

NeurOne är speciellt designad för att användas tillsammans med transkraniell magnetisk stimulering via sin speciella reduktionsteknologi för att eliminera magnetiska störningar i korta latenser. Avancerad design av huvudboxen möjliggör båda AC och DC signaler separat eller samtidigt. Den nya innovativa Neur One Tesla MRI förstärkaren gör NeurOne till ett MRI kompatibelt system.

NeurOne ger högre noggrannhet för EMG/EP, SEP, NCV och EEG, DC-EEG (wide band) registreringar.

NeurOne Tesla består av en huvudenhet och en 40 kanalers förstärkare. Det går att ansluta 1 - 4 förstärkare till huvudenheten vilket innebär att du har tillgång från 40 upp till 160 kanaler. Varje förstärkare har 32 referenselektroder och 8 bipolära elektroder. De bipolära kanalerna kan användas för registrering av EOG, ECG, EMG och signaler som kommer från tilläggsmoduler som GSR (tillval) eller analogt från Eye Tracker. Varje kanal kan (enskilt) sättas för att arbeta i AC eller DC läge.

Förstärkaren har en DSP (Digital Signal Processor) som tar hand om digital filtrering och decimering av signaler från ursprungliga data samplade med 80 kHz (och hög upplösning med 24 bitar) till den aktuella samplingsfrekvensen. Denna konstruktion garanterar bästa möjliga signalkvalitet eftersom hög analog bandbredd samplas vid mycket hög frekvens och den slutliga EEG-signalen produceras med digital bearbetning (med hjälp av flerstegs FIR-filtrering).

Förstärkaren drivs med ett batteripaket och batteriet ger i sin tur en total elektrisk isolering av förstärkaren från den fysiska miljön. Eftersom kommunikationen mellan förstärkaren och huvudenheten är via en optisk kabel så garanteras utmärkt signalkvalitet oavsett lokalens kvalitet vad gäller elsystem och jordning. Användandet av ett batteripaket innebär också att man kan hålla nätfrekvenser (50/60 Hz) utanför ett skärmat/isolerat rum om detta är aktuellt.

Huvudenheten fungerar som en central hub/nav som kommunicerar med förstärkarna och datorn. Den utgör även en isolerad anslutningspunkt för triggers som kommer från stimulerande/kognitiva test datorer. Ethernetanslutning (TCP/IP) till datorn ger flexibilitet på så sätt att datorn kan vara lokaliserad långt från testpersonen om så behövs.

För TMS EMG forskning så har NeurOne speciell teknologi både i hårdvara och mjukvara. Området för ”Dynamic input range” är brett (+/- 430 mV i DC läge och +/- 86 mV i AC läge), vilket garanterar att förstärkaren inte saturerar innan TMS pulsen. I Tesla förstärkaren finns också en ny ”mute” funktion i hårdvaran när DC läge används.

Till NeurOne finns ett stort utbud av sensorer som är resultatet av ett mångårigt utvecklings- och forskningsarbetet med MEGA´s yt-EMG system inom idrottsmedicin, rehabilitering, arbetsmedicin etc.

NeurOne’s programvara kan utnyttja all den kraft som finns i hårdvaran. Den kan med fördel användas i Windows 7 (32- eller 64 bitar) system och det analysprogram som ingår i systemet är det välbeprövade och väletablerade BESA programmet vad gäller ERP och EEG analys. Drivrutin för BCI2000 och SIMULINK finns att tillgå.

NeurOne data är kompatibel med ett flertal analysverktyg:

 • NeurOne programmet har EDF+ export
 • Matlab läsare för NeurOne finns tillgänglig kostnadsfritt
 • Kostnadsfritt Matlab paket kallat EEGLAB kan också användas via fri NeurOne plugin för EEGLAB
 • BESA stödjer också NeurOne dataformatet direkt
 • NeurOne har Brain Products Analyzer export- och analysläsare
 • NeurOne dataformatet är öppet om användaren vill utveckla sin egen programvara

Teknisk data:

 • Kanaler: Monopolära: 32 per huvudbox
 • Bipolära: 8 per huvudbox
 • Sampling: Tillgänglig sampling: 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5kHz, 10 kHz, 20 kHz, 40 kHz, 80 kHz
 • Maximal sampling: 80 kHz (upp till 20 kanaler), 40 kHz (upp till 40 kanaler) 20 kHz (upp till 80 kanaler) 10 kHz (upp till 160 kanaler) alla kanaler samplas samtidigt
 • Ingångsimpedans: 1 GΩ
 • CMRR: typ 106 dB
 • A/D upplösning: 24 bitar

DC Mode (Full Band EEG, FbEEG)

 • Max. bandbredd: 0 - 10 kHz
 • Ing. område: +/- 430 mV
 • Systemförstärkning: 10
 • Känslighet: 51 nV/bit

AC Mode (Conventional EEG):

 • Max. bandbredd: 0.16 Hz - 7 kHz
 • Ing. område: +/- 4.3 mV
 • Systemförstärkning: 1000
 • Känslighet: 0.51 nV/bit