Manatec Biomedical Ltd.

Företag från Frankrike, grundat 1995. Utvecklar och tillverkar system för non-invasiv registrering (bioimpedans) av cardiac output och andra hemodynamiska parametrar under varumärket PhysioFlowTM. Systemet finns både som laboratoriebaserad och ambulatorisk modell. Manatec har utvecklat en ny teknik där man inte behöver använda sig av baslinjeimpedans (Z0) vilket eliminerar alla de problem som relaterar till Z0.