Om Meditech Sverige AB

Meditech Sverige AB grundades i oktober 1997 och har sitt säte i Norrtälje.
Vår affärsidé är att marknadsföra högkvalitativa och prisvärda PC-baserade system för klinisk diagnostik och forskning inom det fysiologiska området. Vi har system för Hjärta och Kärl (EKG, Artärstelhet, Hemodynamik/Cardiac Output), Lungfunktion (Spirometri, Bakteriefilter), Muskelfunktion (EMG) och Neurofysiologi (EEG).

Vi strävar efter att hitta nyskapande produkter som ger nya möjligheter och infallsvinklar inom respektive område.

När det gäller kvalitet så är vår ambition och strävan att ha ett kvalitetsarbete som följer riktlinjerna i ISO 9001:2008.

Om våra leverantörer

Vad beträffar miljöfrågor så har vår verksamhet relativt liten miljöpåverkan men vi arbetar naturligtvis fortlöpande med att se över verksamheten, vårt arbetssätt och våra processer för att minska och förebygga miljöförorening för att uppnå en minimal miljöpåverkan.

Meditech Sverige AB är anslutet till FTI (fd. REPA-registret), näringslivets materialbolag och El-kretsen vad gäller producentansvar för batterier och elektronik. Klicka på följande länkar för att se våra certifikat.