Thormed SpiroTube : PC-baserad spirometer

Thormed SpiroTube är en diagnostisk PC-baserd spirometer som ansluts till datorn via USB. Thormed SpiroTube använder en av Thormed utvecklad ultraljudsteknik (WaveFront™).


Systmet uppfyller alla krav och specifikationer i "Standardization of Lung Function testing
ATS/ERS Task Force", European Respiratory Journal 2005.

Följande parametrar kan registreras

 • FVC - Forcerad Vitalkapacitet
 • FEV*0.5 - Forcerad Expiratorisk Volym på 0.5 sek
 • FEV*1.0 - Forcerad Expiratorisk Volym på 1.0 sek
 • FEV*0.5/IVC - Förhållande FEV*0.5 och IVC i %
 • FEV*0.5/FVC - Förhållande FEV*0.5 och FVC i %
 • FEV*1.0/IVC - Förhållande FEV*1.0 och IVC i %
 • FEV*1.0/FVC - Förhållande FEV*1.0 och FVC i %
 • PEF - Maximalt Expiratoriskt Flöde
 • FEF*25-75% - Forcerad mid-Expiratorisk Flödesgrad
 • FEF*75% - Forcerat Expiratoriskt Flöde vid 75% lungvolym
 • FEF*50% - Forcerat Expiratoriskt Flöde vid 50% lungvolym
 • FEF*25% - Forcerat Expiratoriskt Flöde vid 25% lungvolym
 • FET - Forcerad Expiratorisk Tid
 • MTT - Mean Transit Time
 • FIVC - Forcerad Inspiratorisk Vitalkapacitet
 • FIV*0.5 - Forcerad Inspiratorisk Volym på 0.5 sek
 • FIV*1.0 - Forcerad Inspiratorisk Volym på 1.0 sek
 • PIF - Maximalt Inspiratoriskt Flöde
 • FIF*25-75% - Forcerad mid-Inspiratorisk Flödesgrad
 • IVC - Inspiratorisk Vitalkapacitet
 • IRV - Inspiratorisk Reservvolym
 • ERV - Expiratorisk Reservvolym
 • TV – Tidalvolym

Teknisk data:

 • Flödesmätare: WaveFront™
 • Flöde: ± 18 l/s
 • Noggrannhet flöde: ± 3%
 • NUpplösning flöde: 8 mL/s
 • Dead space: 16,8 ml
 • Strömförsörjning: USB 5V
 • Storlek: 27 x 60 x 150 mm